До мобільного соціального офісу можна звертатися з будь-яким питанням

Категорія: ВладаПереглядів: 4241

Уже протягом року при управлінні праці та соціального захисту населення Калуської міської ради діє мобільний соціальний офіс. Він створений згідно з розпорядженням міського голови відповідно до наказів Міністерства соціальної політики України для здійснення виїзного обслуговування мешканців Калуша.

Як повідомила «ДП» завідувач сектору прийому громадян відділу соціальних допомог управління Наталія Семанишин, мобільний соціальний офіс здійснює прийом громадян безпосе­редньо за місцем прожи­вання. У його роботі бе­руть участь представники управління Пенсійного фон­ду України в м. Калуші та Калуському районі, Калусь­кого міськрайонного центру зайнятості, територіального центру соціального обслуго­вування м. Калуша, служ­би у справах дітей міської ради, управління у справах сім'ї, молоді, фізичної куль­тури і спорту міської ради.

За необхідності, зауважує Наталія Ярославівна, мо­жуть запрошуватися до виїзду представники інших установ і громадських організацій.

За словами Наталії Семанишин, до основних функцій мобільного офісу входить інформування на­селення з питань діючого законодавства та заходів соціального захисту; здійснення консультаційно-роз'яснювальної робо­ти з питань реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю. Також чле­ни офісу приймають зая­ви й відповідні докумен­ти від громадян, які по­требують додаткової соціальної підтримки на на­дання матеріальної допо­моги, санаторно-курортного оздоровлення, забезпечен­ня технічними засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення за прин­ципом «єдиного вікна».

Відвідувачі мобільного соціального офісу можуть отримати допомогу в оформленні тієї чи іншої заяви. Там відбувається й прийом єдиної заяви і відповідного пакета документів; видан­ня повідомлень про при­ значення відповідних видів соціальної допомоги. Під час співбесід, які проводять члени мобільного офісу із заявниками, є можливість виявлення малозабезпече­них громадян та осіб, які потребують додаткової соціальної підтримки. Відповідно відразу надається роз'яснення та прийом документів, необхідних для встановлення статусу багатодітної сім'ї й видачі посвідчень батьків і дити­ни з багатодітної сім'ї. У ході прийомів надаються роз’яснення й прийом документів для порушення питання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», а також призначення та виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно це почесне звання.

Фахівці державної служ­би зайнятості, які беруть участь у роботі мобільного соціального офісу, про­консультують з питань соціальних послуг, які надає ця служба, в тому числі з пи­тань порядку реєстрації гро­мадян та умов призначення матеріального забезпечення на випадок безробіття, спри­яння у працевлаштуванні на вакансії, заявлені роботодав­цями, професійного навчання та підвищення кваліфікації, можливості започаткування підприємницької діяльності за сприяння державної служ­би зайнятості тощо.

З питань прав і обов'язків батьків щодо виховання дітей, їх усиновлення, влаш­тування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, в прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу просвітять відвідувачів фахівці служби у справах дітей.

Графік виїзду мобільного соціального офісу та перелік фахівців, які бра­тимуть участь у його роботі, формується на підставі аналізу звернень грома­дян за попередній місяць чи квартал й у відповідності до заявок, що надійшли від жителів міста. Місце проведення прийому чле­ни мобільного офісу узгод­жують заздалегідь. –

Це можуть бути виїзди в мікрорайони міста, на підприємства, установи, організації для виконан­ня заходів соціального за­хисту населення, – гово­рить Наталія Семанишин. – Інформація про дні та го­дини виїзного обслугову­вання мобільним соціальним офісом мешканців міста розміщується в адміністративних приміщеннях управління та органів місцевого самоврядування за місцем обслуговування.

Як повідомила завідувач сектору прийому громадян відділу соціальних допо­мог управління праці, за десять місяців цього року відбулося одинадцять виїздів мобільного соціального офісу, під час яких було надано 62 консультації. –

Цікавим і плідним, – розповідає Наталія Семани­шин, – був серпневий виїзд у жіночу консультацію. При­йшло аж 15 відвідувачів, які задавали різноманітні запи­тання. Жінки цікавилися умовами призначення соціальної допомоги сім’ям з дітьми. Також їх цікавив вихід на пенсію за вислу­гою років. Останній виїзд мобільного офісу проходив в кінці вересня у дошкільному закладі «Ягідка». Калуша­ни, які прийшли на при­йом, цікавилися питан­нями призначення пенсії, допомоги при народженні дитини чи по догляду за психічно хворою особою. Оскільки наступав опа­лювальний період, то ба­гатьом відвідувачам фахівці роз’яснювали порядок при­значення субсидій.

Повідомлення про при­йом мобільного соціального офісу можна знайти на сайті Калуської міської ради, в газеті «Дзвони Підгір’я». За три дні до виїзду ого­лошення також вивішують на установі, де проходити­ме черговий прийом.

Дарія ОНИСЬКІВ

 

Дзвони підгір'я 0


Залиште свій коментар!

Використовуйте нормальні імена. Ваш коментар буде додано після перевірки.

Усмішка Підморгую Добре blush2 shok crazy cenzore Ganba nono sad unknw

(обов’язково)


Щоб не вводити щоразу цифровий код, зареєстутесь або залогіньтесь на нашому Форумі.
Адміністрація сайту "Калуш інфо"не завжди поділяє думки авторських матеріалів та коментарів. Усі коментарі проходять попередню модерацію. Якщо у Вас є зауваження стосовно інформації в матеріалах чи коментарях, просимо звернутись до нас через Форму зворотнього зв'язку.